Šta klijenti misle o nama

"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner u obavljanju eksterne revizije. Kao punopravni član Moore Global daje dodatnu sigurnost da će svaki revizorski zadatak obaviti na kvalitetan način, od planiranja revizije, preko svih procedura revizije, sagledavanja svih rizika u poslovanju i uspostavljanja internih kontrola, do izrade revizorskih izveštaja, pisma rukovodstvu sa preporukama i izdavanja mišljenja o finansijskim izveštajima. Osnova za to su njegovi stručni timovi, specijalisti za različite oblasti revizije koji su prošli i neophodne ino obuke, usvojene metodologije revizije koje su verifikovane vršenjem revizije i u inostranstvu i posedovanje najnaprednijih softvera za reviziju, revizorsko uzorkovanje i pretraživanje baza podataka. Saradnja sa njima predstavlja jedno veliko iskustvo, nadgradnju znanja naših računovođa i internih revizora, te su za svaku preporuku kompanijama koje svoje poslovanje i finansijsko izveštavanje žele da podvrgnu reviziji i usklade sa međunarodnim standardima."
Miroljub Aleksić, Direktor
PIONIR d.o.o.


"Zaposleni u društvu za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE od samog početka su se prilagođavali potrebama Banke Poštanska štedionica i na veoma profesionalan  način ostvarivali poslovne zadatke, zbog čega je Banka i ove godine za reviziju finansijskih izvještaja izabrala MOORE.
Tim MOORE pokazao je, i ovaj put, potpunu posvećenost i efikasno vođenje postupka revizije. Puni energije, entuzijazma i znanja u svojoj struci, spremni su da u svakom trenutku odgovore na zahteve Banke što dokazuje visok nivo profesionalizma koji ne umanjuje pristupačnost potrebama klijenta, a sve u cilju razumevanja i sveobuhvatnog sagledavanja poslovnih procesa koji vode do krajnjeg proizvoda, a to je visok kvalitet pružene usluge.
Njihov rad je uvek nezavisan, objektivan, sa odgovarajućim nivoom skepticizma, koji nameće i dodatna angažovanja za utvrđivanje sigurnog stava da je nešto ispravno, kako je navedeno u izveštajima.
Sjajno je sarađivati sa timom iskusnih stručnjaka koji je spreman da uloži dodatne napore kako bi usluga bila izvršena i pre planiranih rokova.
Imajući u vidu izuzetno kvalitetan odnos koji ovo društvo uspostavlja i održava sa svojim klijentima i poslovnim partnerima, kao i usluge na visoko profesionalnom nivou, sa zadovoljstvom ga preporučujemo drugim institucijama kojima je neophodna ova vrsta usluge i ističemo kao primer drugim društvima koja se bave istom delatnošću."

Mr Bojan Kekić, Predsednik Izvršnog odbora
Banka Poštanska Štedionica


"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner na koga se oslanjamo kao na pouzdanog revizora, koji vodi računa i zadržava naše poslovanje na pravom putu. Doprinosi unapređivanju finansijskog izveštavanja i računovodstva, sistema internih kontrola, upravljanja rizicima i poslovnim procesima. Timovi sa kojima smo sarađivali su uvek bili stručni i odgovorni, uvek spremni za saradnju. Nastavićemo saradnju sa njima i prepuručujemo ih drugima u poslovanju."
Milovan Đurović, Predsednik Izvršnog odbora
Globos osiguranje a.d.o


"Iako smo sarađivali i dalje sarađujemo sa velikim brojem revizorskih kuća, želimo da istaknemo kompaniju MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o sa kojom naša organizaciju sarađuje više godina. Tokom ovog perioda kompanija je angažovana za potrebe finansijske revizije velikog broja projekata od kojih su pojedini bili sa značajnim budžetom i zahtevnim finansijskim procedurama. Takođe, sprovedeno  je i nekoliko godišnjih finansijskih revizija same SKGO. Tokom saradnje u ovim aktivnostima SKGO je imala priliku da se sretne sa većim brojem zaposlenih u kompaniji MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o.
Smatramo da MOORE poseduje ne samo izuzetno poznavanje procedura i zahtevanih postupaka, već i visok nivo profesionalnosti,  sistematičnost i lakoću u sprovođenju  svih aktivnosti. Takvim načinom rada, Moore, u slučaju naše organizacije, samo potvrđuje već dobru reputaciju koja prati ovu revizorsku kuću.
Sve odredbe ugovora o saradnji u svim segmentima bili su redovno ispunjeni, što je doprinelo u učvršćivanju poverenja  naše organizacije u kompaniju MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o. Zaposleni u kompaniji poseduju niz ličnih kvaliteta, a prilikom svake revizije pokazali su visoku stručnost, profesionalnost i posvećenost radu."
 
Đorđe Staničić, Izvršni sekretar
SKGO Beograd


"Kompanija ALMEX ima u svom sastavu sada već 16 članica, na različite načine povezana pravna i fizička lica. Iako znamo da je izrada studija o transfernim cenama za članice naše Kompanije bila obimna, zahtevna i vrlo naporna, mišljenja smo da je okončana vrlo korektno. Predstavnici Moore Revizija i Računovodstvo d.o.o., osim što su bili stručni i autoritativni, bili su i strpljivi, ljubazni, i puni razumevanja za probleme i zastoje na koje smo u radu zajednički nailazili. Svaka pohvala i zahvalnost ovim fantastično profesionalnim, kulturnim i stručnim mladim ljudima, koji su na najbolji mogući način prezentovali svoju kuću."
Ljiljana Ocokoljić, Direktor interne kontrole 
ALMEX DOO


"Mi imamo dugogodišnju saradnju sa MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o. koja datira još iz 2006 godine. Sve usluge pružene od strane njihovih revizora i poreskih konsultanata bile su na visokom profesionalnom nivou, uvek pokazujući temeljna znanja računovodstvenih principa, standarda izveštavanja i poreskih propisa. Oni su svoje ugovorne obaveze uvek izvršavali u skladu sa dogovorenim rokovima i definisanim uslovima ali moramo istaći i sa prijateljskim pristupom, visokim stepenom posvećenosti i podrške njihovog tima."
Dragan Lazić, Direktor
Xella Srbija d.o.o.


"Sano Group je vodeći internacionalni brend u specijalizovanoj životinjskoj ishrani I povezanim uslugama na framama. U našoj maloj centrali u Nemačkoj mi rukovodimo pravnim licima u 24 zemlje širom sveta. Stoga je od suštinskog značaja da imamo pouzdane finansijske podatke svih kompanija i odabrali smo MOORE u mnogim zemljama gde smo prisutni kao kompetentne revizorske partnere. Naša srpska kompanija ima vrlo složenu prodaju, proizvodnju, logistiku, administraciju i međunarodnu kupoprodaju proizvoda i sirovina. Stoga naše rukovodstvo u Srbiji i naša centrala imaju veliku sigurnost u podršci koju pruža MOORE Revizija i Računovodstvo."

Christian Schubert
Sano Holding


"Metech traži partnerske kompanije koje teže ispravnom ali pragmatičnom pristupu poslovnim izazovima sa kojima se u današnje vreme suočavamo. Moore je jedna od kompanija koje dele i primenjuju ovu filozofiju zajedno sa Metech-om u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
To takođe znači da se Moore ne smatra samo još jednim snabdevačem, već strateškim partnerom koji podržava rast Metecha u godinama koje slede. Usluga i kvalitet rada ostaju presudni za zainteresovane strane kompanije, i Moore nas u vezi sa tim nije izneverio.
Predviđanje o kontinuiranom menjanju ekonomskog okruženja, a pogotovu u Srbiji, odlučujuće je na našem tržištu, a ovde Moore ima ključnu ulogu. To nam omogućava da se u potpunosti koncentrišemo na naše osnovne aktivnosti proizvodnje i logistike."
Geert Raymakers, CFO
METES – METECH
"Tim revizorske kuće Moore Revizija i Računovodstvo d.o.o. pokazuje visok stepen profesionalizma prilikom izvršavanja svih naših zahteva. Veoma su efikasni, pridržavaju se svih zadatih rokova i uvek su fokusirani na suštinu zadatka, ne oduzimajući nam vreme na veliki broj dodatnih propratnih pitanja, jer dobro razumeju sve zadatke i jasno i blagovremeno nas informišu o svim koracima u revizorskom procesu."
Darko Lazović, Finance Manager
McDonald’s DL, Nicefoods restorani d.o.o.
"Moore cenimo, ne zbog stručnosti, znanja, preciznosti i tačnosti, jer to eventualno i drugi imaju, već zbog razumevanja za sve naše sitne a brojne  različitosti i premišljanja, zbog osmeha kojim prhvataju naše zahteve i načina na koji ih rešavaju. Jednom kad udjete u njihovu kancelariju i osetite tu prijatnu radnu atmosferu u kojoj bivaju rešeni svi vaši zahtevi, znate da ste na pravom mestu i da ste izabrali sigurnost i dodali vrednost, što i jeste naša misija (Choose certainty – add value)."
Tatjana Miljević, Finansijski direktor
TMS CEE doo


"Kompanija Moore pruža kvalitenu uslugu, revizija se vrši blagovremeno i postoji mogućnost da dobijemo podršku i savet izvan revizije, kada nam je to potrebno.
Tim revizije je bio veoma profesionalan u svom pristupu. Treba istaći njihovu stručnost, i dugogodišnje iskustvo koje može pomoći u poboljšanju poslovanja preduzeća."
Milica Adamovic, Finansijski direktor
Nacionalni park Đerdap


"Tim koji čini Moore je izuzetno profesionalan i dostupan u svakom trenutku. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti računovodstva i revizije je sigurnost za brzo i efikasno obavljanje posla. Ljubaznost i predusretljivost zaposlenih čini zajednički rad i funkcionisanje dodatno prijatnim."
Gordana Milić, Šef odeljenja za finansije
Skijališta Srbije


"U skladu sa Vašim zahtevom za mišljenje i preporuke, po osnovu izvršenih usluga, želimo da istaknemo zadovoljstvo dugogodišnjom uspešnom poslovnom saradnjom. Moore karakteriše: ekspeditivnost u radu, stručan i dinamičan tim revizora, posvećenost poslu, spremnost da se pruže stručna mišljenja, pomoć i odgovori kada postoji dilema ili suprotstavljeno mišljenje, podrška u primeni i implementaciji MRS i MSFI u našoj računovodstvenoj politici. Preporučila bih da se i dalje nastavi sa agnažovanjem mladog kadra, kroz posvećenost i podsticaj njihove edukacije i kreativnosti, u cilju održivosti i unapređenja kvaliteta usluga i prepoznavanja pružanja novih usluga, koje kompaniji mogu da donesu dodatu vrednost."
Sanja Vasić, Zamenica generalnog direktora
Intereuropa a.d.


"Saradnju sa ekipom Moore-a ne bih nazvao klasičnom uslugom. Prava definicija je partnerski odnos koji se kontinuirano nadograđuje. Oni su dostupni 365 dana godišnje da odgovore na svako naše pitanje i reše naše dileme. Poznaju naš biznis do detalja što im omogućava da brzo i efikasno obavljaju svoj posao."

Stefan Cvetković, Finansijski direktor
Jugo-Impex E.E.R. d.o.o. Niš
"U radu sa Moore-om susreli smo se sa visokim nivoom znanja, posvećenosti i profesionalizma njihovih zaposlenih kao i razumevanja specifičnosti poslovanja, kako u našoj oblasti poslovanja tako i u kompaniji pojedinačno. Kroz godine saradnje kvalitet revizije je konstantno unapređivan a sam proces je u veliko meri olakšan, kako bi se pomirili profesionalni zahtevi revizije i zahtevi koje redovno poslovanje postavlja pred naše zaposlene. Dodatno, pružanje značajnih poslovnih saveta od strane zaposlenih Moore-a i konstantna stručna podraška je omogućilo efikasnije upravljanje i kontinuirani napredak naše kompanije. Siguran sam da ćete u radu Moore-a i njihovim zaposlenima prepoznati odgovornog i pouzdanog partnera koji će značajno doprineti unapređenju poslovanja i prosperitetu vaše kompanije, te vam iskreno preporučujem saradnju."
Dragan Ružić, Direktor finansija
ALCA
"Revizori iz Moore imaju veoma personalizovan pristup svakom projektu, bez obzira na to koliko specifični i izazovni mogu biti različita projekti podržani od EU i drugih izvora međunarodne razvojne pomoći. U Mooreu znaju koliko je važno imati verodostojnu i pouzdanu reviziju i izveštavanje, tako da insistiraju na svakom detalju. To je zahtevna saradnja, ali, na kraju, znate da je Moore pružio uslugu koja vam je potrebna. Moore ima stručnost i iskustvo, koje su spremni da dele sa klijentima, oni su za korak ispred, a vi, kao klijent, ste u prilici da ih pratite sa poverenjem i zadovoljstvom."
Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
Beogradska otvorena škola


"Tim MOORE Beograd prati i vodi računa o poslovanju kompanije NIMAX već 15 godina, tokom kojih su pokazali najviši nivo kvaliteta pruženih usluga. Kompanija je pokazala izuzetno poznavanje u oblasti finansija, računovodstva i revizorskih procedura i procesa. Oni su  uvek dostupni za sve naše zahteve i savetuju nas u svakom aspektu našeg poslovanja. Moore tim Beograd deluje na prijateljski ali vrlo visoko profesionalan način i svaka sugestija i savet koji nam pruže je najkonstruktivniji, primenjiv, pragmatičan i od pomoći u našem poslovanju."
Nela Simonovic, Finansijski direktor
NIMAX d.o.o., Beograd 


"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner u obavljanju eksterne revizije. Poseduje stručni tim koji su specijalisti za različite oblasti revizije i koji su prošli i neophodne ino obuke. Koriste najnaprednije softvere za reviziju, tako da se sve pripremne tabele dobijaju unapred i ima dovoljno vremena za njihovo popunjavanje i dostavljanje. Svestrano sagledavaju rizike i sistem internih kontrola i u preporukama rukovodstvu daju svoje nalaze. Saradnja sa njima predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, u poslu koji je veoma zahtevan i analitičan, te su za svaku preporuku kompanijama iz hotelsko ugostiteljskih usluga koje imaju razvijenu složenu strukturu ovih usluga.

"Miroljub Aleksić, Direktor
A Hoteli


"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner. Pošto imamo višegodišnje iskustvo sa kompanijama koje vrše usluge eksterne revizije od donošenja propisa iz ove oblasti, mogli smo da se uverimo u sve prednosti rada sa ovom revizorskom kućom. Iako smo mi velika akcionarska kompanija sa veoma složenim poslovanjem u metalsko prerađivačkoj industriji posebno u delu proizvodnje, revizije su zbog veoma dobrih i opsežnih priprema predstavljale jedan složeni posao koji se odvijao sa lakoćom. Tome su mnogo doprinosili njihovi stručni timovi opremljeni najnaprednijim softverima za reviziju i pretraživanje baza podataka, tako da su se poslovi obavljali kvalitetno i na vreme bez obzira na obimnost podataka i procesa. Iako se završni poslovi revizije obavljaju posle izrade završnih računa gde su zaposleni u računovodstvu veoma opterećeni, saradnja sa njima prdstavlja jedno veliko i važno iskustvo, te su za svaku preporuku kompanijama iz metalske i prerađivačke industrije koje imaju složene procese proizvodnje."
Goran Kostić, Direktor
Alfa Plam a.d.


"Ekipa Moore-a iz Beograda obavlja svoj posao na veoma visokom profesionalnom nivou uz odličnu komunikaciju sa klijentima. Imamo veliko poverenje u njihov stručni sud i mišljenje. Pored toga neprestano uče, unapređuju se, razvijaju i  podmlađuju svoje redove tako da su odličan primer kako se kombinuje ogromno iskustvo i mudrost sa poletom, znanjem i entuzijaznom mladih ljudi. “Moore” neguje dobre poslovne odnose sa klijentima i pruža izuzetnu priliku da jednom godišnje upoznamo sve zaposlene kompanije kao i da razmenimo iskustvo da ostalim korisnicima njihovih usluga."
 
Svetlana Pajić, CFO
Mlekoprodukt, Zrenjanin 
 
 
"Duži niz godina naša Grupa, koju čine firme Umka doo, Jaffa doo, Avala Ada doo i Fabrika hartije Beograd doo, ima zadovoljstvo da sarađuje sa „Moore“-om na poslovima revizije.
Ova dugogodišnja uspešna saradnja ogleda se u praćenju naših potreba i zahteva i rešavanju problema u dogovorenim rokovima. Firma „Moore“, sa svojim timom zaposlenih, na pouzdan i profesionalan način obavlja reviziju svih članica Grupe.
Kao Grupa sa dugoročnim razvojnim ciljevima, očekujemo podršku i pomoć revizorske kuće koju smo u prethodnim godinama imali od „Moore“-a."
 
Dejana Backović, Finansijski direktor grupe
KappaStar

 
"Ključni razlog u izboru Moore-a bio je njihovo razumevanje Cargo partner grupe, koje zahteva kako poznavanje primenjene tehnologije, tako i poslovnu ekspertizu u delatnosti špedicije. Moore je bio odgovoran i za konsolidacijski paket u saglasnosti sa MSFI, ali takođe i za statutarni izveštaj u skladu sa srpskim zakonodavstvom. Bili smo impresionirani zalaganjem i energijom tima, njihovim znanjem i spremnošću da nam daju sve potrebne informacije na vreme."
 
Filip Borsik, Finance manager
Cargo-partner


„Moore Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd već duži niz godina pored obavljanja poslova revizije finansijskih izveštaja pruža savete koje su nam od pomoći u obavljanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Tim Moore angažovan na ovim poslovima svojim znanjem i iskustvom pravovremeno nam pružaju usluge po svim značajnim pitanjima.
Ističemo da nam saradnja sa Moore predstavlja podršku u razvoju i ispunjava sva naša očekivanja iz oblasti pružanja usluga revizije, računovodstva i finansijskog konsaltinga.“
 
Jovica Milošević, Direktor računovodstva
YUCO-HEMIJA DOO


U periodu od 2004. godine, od kada naše preduzeće vrši reviziju finansijskih izveštaja, poslovno smo sarađivali sa više revizorskih kuća.
Uvereni smo da je „MOORE Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd najbolji izbor od svih revizorskih kuća sa kojima smo poslovno sarađivali. Njihov rad se odlikuje visokom stručnošću, profesionalnim odnosom revizora, kao i izuzetnim kvalitetom revizorskih izveštaja.
Ovim putem izražavam poštovanje i zahvalnost za uspešnu saradnju.“
 
Marko Cigić, Generalni direktor
„Vojvodinaput“ AD Novi Sad
 
 
„Kao finansijska institucija koristimo usluge najboljih eksternih revizora tokom svoga poslovanja. Sa timom revizora iz Moorea saradjujemo veoma uspešno nekoliko poslednjih godina na naše i njihovo zadovoljstvo. Komunikacija je dvosmerna i bez prepreka što rezultira obostranim poverenjem, efikasnim radom i saradnjom. Pružena usluga je uvek kvalitetna i na visokom nivou. Saradjivaćemo i dalje.“`
 
Markovic Goran, Chairman of the Executive Board and CFO
PIRAEUS LEASING
 
 
“Moore je skup iskusnih profesionalaca koji uz uslugu revizije svojim klijentima pružaju veliku podršku u poslovanju i proaktivnim pristupom uspešno odgovaraju na svaki zadatak. Uz posedovanje visokog nivoa znanja, tim je ekstremno kooperativan i prijatnost u komunikaciji čini da se revizija radi sa lakoćom. Uz Moore, revizija finansijskih izveštaja je zadovoljstvo, a ne obaveza”
 
Bojana Šalvarica, CFO
MPC Properties