Milica Adamović

"Kompanija Moore pruža kvalitenu uslugu, revizija se vrši blagovremeno i postoji mogućnost da dobijemo podršku i savet izvan revizije, kada nam je to potrebno.
Tim revizije je bio veoma profesionalan u svom pristupu. Treba istaći njihovu stručnost, i dugogodišnje iskustvo koje može pomoći u poboljšanju poslovanja preduzeća."