Milorad Bjeletić

"Revizori iz Moore imaju veoma personalizovan pristup svakom projektu, bez obzira na to koliko specifični i izazovni mogu biti različita projekti podržani od EU i drugih izvora međunarodne razvojne pomoći. U Mooreu znaju koliko je važno imati verodostojnu i pouzdanu reviziju i izveštavanje, tako da insistiraju na svakom detalju. To je zahtevna saradnja, ali, na kraju, znate da je Moore pružio uslugu koja vam je potrebna. Moore ima stručnost i iskustvo, koje su spremni da dele sa klijentima, oni su za korak ispred, a vi, kao klijent, ste u prilici da ih pratite sa poverenjem i zadovoljstvom."