Svetlana Pajić

"Ekipa Moore-a iz Beograda obavlja svoj posao na veoma visokom profesionalnom nivou uz odličnu komunikaciju sa klijentima. Imamo veliko poverenje u njihov stručni sud i mišljenje. Pored toga neprestano uče, unapređuju se, razvijaju i  podmlađuju svoje redove tako da su odličan primer kako se kombinuje ogromno iskustvo i mudrost sa poletom, znanjem i entuzijaznom mladih ljudi. “Moore” neguje dobre poslovne odnose sa klijentima i pruža izuzetnu priliku da jednom godišnje upoznamo sve zaposlene kompanije kao i da razmenimo iskustvo da ostalim korisnicima njihovih usluga."