Miroljub Aleksić

"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner u obavljanju eksterne revizije. Poseduje stručni tim koji su specijalisti za različite oblasti revizije i koji su prošli i neophodne ino obuke. Koriste najnaprednije softvere za reviziju, tako da se sve pripremne tabele dobijaju unapred i ima dovoljno vremena za njihovo popunjavanje i dostavljanje. Svestrano sagledavaju rizike i sistem internih kontrola i u preporukama rukovodstvu daju svoje nalaze. Saradnja sa njima predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, u poslu koji je veoma zahtevan i analitičan, te su za svaku preporuku kompanijama iz hotelsko ugostiteljskih usluga koje imaju razvijenu složenu strukturu ovih usluga".