Dejana Backović

"Duži niz godina naša Grupa, koju čine firme Umka doo, Jaffa doo, Avala Ada doo i Fabrika hartije Beograd doo, ima zadovoljstvo da sarađuje sa „Moore“-om na poslovima revizije.
Ova dugogodišnja uspešna saradnja ogleda se u praćenju naših potreba i zahteva i rešavanju problema u dogovorenim rokovima. Firma „Moore“, sa svojim timom zaposlenih, na pouzdan i profesionalan način obavlja reviziju svih članica Grupe.
Kao Grupa sa dugoročnim razvojnim ciljevima, očekujemo podršku i pomoć revizorske kuće koju smo u prethodnim godinama imali od „Moore“-a."