Marko Cigić

“U periodu od 2004. godine, od kada naše preduzeće vrši reviziju finansijskih izveštaja, poslovno smo sarađivali sa više revizorskih kuća.
Uvereni smo da je „MOORE Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd najbolji izbor od svih revizorskih kuća sa kojima smo poslovno sarađivali. Njihov rad se odlikuje visokom stručnošću, profesionalnim odnosom revizora, kao i izuzetnim kvalitetom revizorskih izveštaja.
Ovim putem izražavam poštovanje i zahvalnost za uspešnu saradnju.“