Transparentnost

Izveštaj o transparentnosti se izrađuje u skladu sa članom 20. Zakona o reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62/2013) i članom 5. ’’Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava’’ (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 114/2013).