Ljiljana Ocokoljić

"Kompanija ALMEX ima u svom sastavu sada već 16 članica, na različite načine povezana pravna i fizička lica. Iako znamo da je izrada studija o transfernim cenama za članice naše Kompanije bila obimna, zahtevna i vrlo naporna, mišljenja smo da je okončana vrlo korektno. Predstavnici Moore Revizija i Računovodstvo d.o.o., osim što su bili stručni i autoritativni, bili su i strpljivi, ljubazni, i puni razumevanja za probleme i zastoje na koje smo u radu zajednički nailazili. Svaka pohvala i zahvalnost ovim fantastično profesionalnim, kulturnim i stručnim mladim ljudima, koji su na najbolji mogući način prezentovali svoju kuću."