Dragan Lazić

"Mi imamo dugogodišnju saradnju sa MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o. koja datira još iz 2006 godine. Sve usluge pružene od strane njihovih revizora i poreskih konsultanata bile su na visokom profesionalnom nivou, uvek pokazujući temeljna znanja računovodstvenih principa, standarda izveštavanja i poreskih propisa. Oni su svoje ugovorne obaveze uvek izvršavali u skladu sa dogovorenim rokovima i definisanim uslovima ali moramo istaći i sa prijateljskim pristupom, visokim stepenom posvećenosti i podrške njihovog tima."