Bogoljub Aleksić

Bogoljub Aleksić

Managing Partner - Direktor

Bogoljub Aleksić je Direktor (Managing partner) Moore Stephens Revizija i Računovodstvo. Zaposlen je u kompaniji od njenog osnivanja 1994. godine, Ovlašćeni revizor je od 1999. godine, a na poziciji direktora od 2000 godine. Takođe ima profesionalno zvanje Ovlašćeni javni računovođa kod Saveza računovođa i revizora Srbije. U svojoj 32 godine dugoj profesionalnoj karijeri rukovodio je revizijama i pružao usluge konsaltinga kod nekih od najvećih privrednih i bankarskih sistema u zemlji i regionu i vodio brojne projekte na polju restrukturiranja i privatizacije privrednih subjekata.

Obavljao je funkcije člana Evropskog komiteta Midsnell Group International, člana i potpredsednika Saveta Komore ovlašćenih revizora Srbije i predsednika Sekcije revizora u SRRS. U procesu unapređenja zakonske regulative Republike Srbije u oblasti revizije i računovodstva bio je član više radnih grupa. Autor je više stručnih radova i predavač na seminarima na temu revizije i računovodstva. Član je nadzornih odbora i predsednik komisije za reviziju u nekoliko najvećih pravnih lica u zemlji. 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Korporativno savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Finansijski sektor
  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Trgovina