Stanko Rebić

Stanko Rebić

Partner

Stanko je Partner u odeljenju za reviziju privrede i poresko savetovanje i Licencirani ovlašćeni revizor. Od početka karijere je deo našeg kolektiva, a tokom 16 godina profesionalnog iskustva, rukovodio je revizijama najvećih domaćih i međunarodnih kompanija. Specijalizovan je za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI

Pored revizije, Stanko se bavi porezima, a uža specijalnost mu je poreska problematika transfernih cena. Polaznik je brojnih domaćih i međunarodnih skupove na ovu temu i do sada bio odgovoran za izradu preko 400 studija o transfernim cenama.

Vrši funkciju ovlašćenog lica u našoj firmi u vezi primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Trgovina