Neprofitne organizacije

Ugovori o finansiranju projekata iz fondova različitih donatora - davalaca sredstava, često sadrže specifične zahteve vezane za pitanja kao što su: finansijsko upravljanje-vođenje projekta, finansijsko izveštavanje, zahteve vezane za eksternu kontrolu/verifikaciju koja treba da bude obavljena od strane nezavisnog revizora, itd. U zavisnosti od namene donatorskih sredstava i ciljeva projekata, kao partneri u implementaciji projekata pojavljuju se subjekti iz različitih oblasti poslovanja: državne institucije, lokalne samouprave, ustanove iz oblasti obrazovanja, nevladine organizacije i privredna društva. 

Subjekti koji implementiraju projekte obavezni su da poštuju domaću računovodstvenu i poresku regulativu (različitu u zavisnosti od oblasti poslovanja), a sa druge strane, da finansijsko izveštavanje prema donatoru sprovode u skladu sa specifičnim zahtevima koji su sadržani u ugovorima o implementaciji projekta. Pri tome se ovi zahtevi značajno razlikuju od donatora do donatora, što je u praksi često predmet pogrešnih tumačenja i primene, koje kao posledicu obično uzrokuju probleme prilikom eksternih/vanrednih  kontrola koje donator može zahtevati.

Shvativši da revizorske usluge na ovakvim projektima zahtevaju posebna znanja i iskustva, koja se u mnogome razlikuju od onih potrebnih za pružanje revizorskih usluga u drugim sektorima, pre više od 10 godina organizovali smo posebno odeljenje sa ekspertizom za revizorke i konsultantske usluge iz ove oblasti.

Danas se Moore Revizija i Računovodstvo slobodno može nazvati liderom na domaćem tržištu ove vrste usluga. Imamo osvedočeno iskustvo, stečeno radom na više stotina projekata, često i u saradnji sa kolegama iz Moore Stephens LLP, London. Osim Srbije, naši revizori su ovu vrstu usluga pružali klijentima širom regiona, a takođe i u Nemačkoj, Mađarskoj, Izraelu i Kambodži.

Ovo nam je omogućilo da u ulozi poverljivog savetnika, fokusirajući se na ključne poslovne oblasti, izgradimo dugogodišnju saradnju sa mnogobrojnim organizacijama koje implementiraju projekte.
 

                                          Reference

„U Moore Stephensu znaju koliko je važno imati verodostojnu i pouzdanu reviziju i izveštavanje, tako da insistiraju na svakom detalju. To je zahtevna saradnja, ali, na kraju, znate da je Moore Stephens pružio uslugu koja vam je potrebna. Moore Stephens ima stručnost i iskustvo, koje su spremni da dele sa klijentima, oni su za korak ispred, a vi, kao klijent, ste u prilici da ih pratite sa poverenjem i zadovoljstvom.“

Milorad Bjeletić, Izvršni direktor, Beogradska otvorena škola