Uticaj Covid-19 na transferne cene

Uticaj Covid-19 na transferne cene

SVEN HELM, Global Chair, Transfer Pricing, Moore TK

Kriza i njena dimenzija bili su nepredvidivi i neke kompanije su morale prilagoditi kako bi sprečile nesolventnost. Značajna ograničenja novčanog toka prisiljavaju preduzeća da razvijaju i primenjuju strategije za očuvanje i stvaranje novca.

Što se tiče transfernih cena, pitanja uporedivosti, apsorpcije gubitaka od strane kompanija u krizi, raspodele vanrednih troškova, korišćenje državne pomoći povezane sa pandemijom u modelima transfernih cena i pitanja uticaja pandemije na ugovorene i dogovorene napredne sporazume o cenama (APA) zaslužuju detaljnu pažnju i stoga su obrađeni u ovom članku.

PREUZMI FAJL