Naši revizori u Africi i Aziji

Tri zaposlena Moore Stephens-a su u postupku vršenja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding-a obišli kompanije klijenta u Gani, Ugandi i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sproveli planirane revizorske procedure koje je bilo nužno sprovesti u inostranstvu, dok je četvrti zaposleni, kao deo međunarodnog revizorskog tima, boravio u Kambodži asistirajući u reviziji UN projekta.