MOJA PRVA PLATA

MOJA PRVA PLATA

Ove godine smo uzeli učešće, kao i prethodne, u programu „Moja prva plata“ koji za cilj ima da podstakne zapošljavanje mladih sa visokim i srednjim obrazovanjem. Naše učestvovanje se ogleda što smo prepoznati kao kompanija koja se uvek odazove ovakvim programima, za kadrove sa visokim obrazovanjem i dajemo šansu mladim budućim kolegama. Upravo kao i prošle godine, u naš tim smo primili 11 novih članova, koji će imati priliku da stečeno obrazovanje sa fakulteta pretoče u radno iskustvo i krenu sa radnim iskustvom od prvog dana.