Zahvalnica od SRRS

Na jubilarnom 50. Simpozijumu Saveza Računovođa i Revizora Srbije, koji je tradicionalno održan u hotelu Palisad na Zlatiboru, Generalni sekretar SRRS uručio je direktoru Moore Stephens-a Zahvalnicu za značajno učešće naše firme u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Simpozijuma.