Branka Ristić

Branka Ristić

Menadžer

Branka je Ovlašćeni revizor na poziciji Menadžera u našem sektoru za reviziju. Tokom 6 godina radnog iskustva kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja ukjučujući reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja. Značajno skustvo stekla je i na polju poreza, posebno pri obavljanju poslova na izradi studija o transfernim cenama.
 

Services

  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Proizvodnja
  • Trgovina