Ivanka Kecić

Senior menadžer - Rukovodilac ogranka

Ivanka Kecić

Ivanka je Licencirani ovlašćeni revizor, Senior menadžer i rukovodilac našeg ogranka u Novom Sadu. Specijalizovana je za reviziju firmi iz oblasti trgovine, poljoprivrede i hotelijerstva. Ima 30 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina