Ivanka Kecić

Ivanka Kecić

Senior menadžer - Rukovodilac ogranka

Ivanka je Licencirani ovlašćeni revizor, Senior menadžer i rukovodilac našeg ogranka u Novom Sadu. Ima 33 godine iskustva u reviziji i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Proizvodnja
  • Trgovina