Mirjana Baić

Mirjana Baić

Senior menadžer

Mirjana je Licencirani ovlašćeni revizor i Senior menadžer u našem ogranku u Novom Sadu. Ima 28 godina iskustva u reviziji i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Hotelijerstvo i turizam
  • Proizvodnja
  • Trgovina