Ljubiša Stević

Senior menadžer

Ljubiša Stević

Ljubiša je Senior Menadžer i Licencirani ovlašćeni revizor, specijalizovan je za reviziju firmi iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga. Ima 30 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Proizvodnja
  • Trgovina