Ljubiša Stević

Ljubiša Stević

Senior menadžer - Rukovodilac ogranka

Ljubiša je Licencirani ovlašćeni revizor Senior menadžer i rukovodilac je našeg ogranka u Nišu. Ima 33 godine iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Trgovina