Marijana Baić

Marijana Baić

Menadžer

Marijana je Ovlašćeni revizor i na poziciji je Menadžera u našem sektoru za reviziju. Tokom 10 godina rada bila je rukovodilac revizorskog tima u  brojnim revizijama domaćih i međunarodnih kompanija. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina