Marko Filipović

Marko Filipović

Senior menadžer - Direktor revizije

Marko je Licencirani ovlašćeni revizor, Senior menadžer i direktor našeg sektora za reviziju. Tokom 17 godina iskustva, rukovodio je brojnim međunarodnim revizijama pri čemu je tesno sarađivao sa grupnim revizorima iz različitih zemalja. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.

Zadužen je za interni monitoring i kontrolu kvaliteta pruženih usluga u našoj firmi.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Korporativno savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina