Milan Milojković

Senior menadžer - Rukovodilac ogranka

Milan Milojković

Milan je Senior menadžer i rukovodilac našeg ogranka u Nišu. Specijalizovan je za reviziju firmi iz oblasti građevinarstva, trgovine i proizvodnje. Ima 30 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Trgovina