Aleksandra Savić

Aleksandra Savić

Pomoćnik menadžera

Aleksandra je Pomoćnik menadžera u sektoru za reviziju. Ima 6 godina radnog iskustva u reviziji. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja (uključujući konsolidovane) snimanje i proveru računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Pored revizije finansijskih izveštaja, specijalizovana je i za finansijsko savetovanje, a veliko iskustvo je stekla i na polju poreza.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Proizvodnja
  • Trgovina