Milorad Dimitrijević

Milorad Dimitrijević

Menadžer

Milorad je Ovlašćeni revizor i na poziciji je Menadžera u našem ogranku u Nišu. Ima preko 31 godinu iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Proizvodnja
  • Trgovina