Milorad Dimitrijević

Menadžer

Milorad Dimitrijević

Milorad ima zvanje Ovlašćeni revizor i na poziciji je Menadžera u firmi. Specijalizovan za reviziju preduzeća iz oblasti trgovine, proizvodnje i građevinarstva. Ima 28 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika.

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Trgovina