Radosav Perunović

Senior menadžer

Radosav Perunović

Radosav ima zvanje Ovlašćeni revizor i na poziciji je Menadžera u firmi. Specijalizovan je za reviziju preduzeća iz oblasti proizvodnje, građevinarstva i trgovine. Ima 30 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Trgovina