Ružica Vukosavljević

Senior menadžer

Ružica Vukosavljević

Ružica je Senior menadžer, Licencirani ovlašćeni revizor i Ovlašćeni interni revizor, specijalizovana je za reviziju banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih organizacija. Osim finansijskog sektora Ružica ima veliko značajno iskustvo i u reviziji privrednih društava koja se bave upravljanjem nekretninama. Ima 11 godina iskustva u eksternoj i internoj reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI i Odlukama Narodne banke Srbije.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Finansijski sektor
  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor