Ružica Vukosavljević

Ružica Vukosavljević

Partner

Ružica je Licencirani ovlašćeni revizor i Ovlašćeni interni revizor i na poziciji je Partnera u odeljenju za reviziju finansijskog sektora. Ima 15 godina iskustva u eksternoj i internoj reviziji, izradi dijagnostičkih studija i izveštaj o kvalitetu aktive (AQR). Specijalizovana je za reviziju banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih organizacija. Osim finansijskog sektora Ružica ima značajno iskustvo i u reviziji privrednih društava koja se bave upravljanjem nekretninama. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI i Odlukama Narodne banke Srbije.
 
Zadužena je za interni monitoring i kontrolu kvaliteta pruženih usluga u našoj firmi.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Korporativno savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Finansijski sektor
  • Gradevinarstvo i nekretnine