Stanka Marjanović

Senior menadžer - Rukovodilac računovodstva

Stanka Marjanović

Stanka je rukovodilac odeljenja računovodstva i poreza u Moore Stephens Revizija i Racunovodstvo d.o.o. Ima profesionalno zvanje Računovođa kod Saveza računovođa i revizora Srbije i 30 godina radnog iskustva na svim računovodstvenim poslovima. Specijalizovana je za finansijsko izveštavanje i poreske evidencije. Bila je odgovorna za izvođenje brojnih projekata prilikom pružanja usluga za potrebe klijenata, a takođe i za  naše interno knjigovodstvo.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Racunovodstvene usluge

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Trgovina