Posvećenost karijeri

Mi u Moore-u smo svesni da su zaposleni, odnosno njihovo znanje, posvećenost poslu i pripadnost kolektivu, najznačajniji segment našeg ukupnog poslovanja, zbog čega selektovanju kadrova pridajemo izuzetan značaj. Ponosni smo na činjenicu da svi kandidati, kao i svi zaposleni, imaju jednake šanse, bez obizira na socijalni položaj, rodnu, versku i nacionalnu pripadnost. U našim redovima nećete naći takozvane "VIP početnike" koji su zaposleni zarad protivusluga, jer smo svesni dugoročno pogibeljnog uticaja ovakve kadrovske politike na radni moral i timski duh kolektiva.