Politika zapošljavanja

Mi u Moore Stephens-u smo svesni da su zaposleni, odnosno njihovo znanje, posvećenost poslu i privrženost kolektivu, najznačajniji segmenti našeg ukupnog poslovanja, zbog čega selektovanju i obuci kadrova pridajemo izuzetan značaj. Politika firme je da se oslanjamo na razvoj sopstvenih kadrova, tako da su gotovo svi naši zaposleni sa nama od svojih pripravničkih dana. Firma poštuje načelo socijalne filozofije koje podrazumeva jednakost svih i nediskriminaciju kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Ponosni smo na činjenicu da svi kandidati imaju jednake šanse za zaposlenje, kao i da u nastavku karijere napreduju isključivo na osnovu rezultata koje postižu. U našim redovima nećete naći privilegovane pojedince, jer smo svesni dugoročno štetnog uticaja takve kadrovske politike na radni moral i timski duh kolektiva.