Prenošenje znanja

Starosna i klalifikaciona struktura zaposlenih u firmi je izrazito povoljna, što omogućava formiranje revizorskih timova optimalne strukture. Skoro polovinu ukupnog broja zaposlenih revizora čine zaposleni u menadžerskim zvanjima (20 ovlašćenih revizora), a organizacija posla je takva da oni redovno uzimaju učešće u timskom radu na terenu. Pri delegiranju posla izbegava se da mladi dobijaju uvek iste revizorske zadatke i vrše puko popunjavanje forme bez informacije o suštini posla koji rade, što je inače čest slučaj. Na ovaj način postiže se znatno brži prenos znanja na mlađe kadrove i omogućuje da u prvim godinama karijere steknu znatno šira znanja u odnosu na svoje kolege u najvećim revizorskim firmama.