Prenošenje znanja

Starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u firmi je izrazito povoljna, što omogućava formiranje revizorskih timova optimalne strukture. Veliki broj ovlašćenih revizora i drugih zaposlenih u menadžerskim zvanjima, uz organizaciju posla u kojoj svi oni neposredno učestvuju u timskom radu, olakšava transfer znanja na mlađe kolege. Prilikom delegiranja poslova izbegava se da novozaposleni dobijaju uvek iste revizorske zadatke ili vrše puko popunjavanje forme bez poznavanja suštine posla koji rade. Na ovaj način naši zaposleni u prvim godinama rada stiču znatno šira znanja u odnosu na svoje kolege u konkurentskim firmama.