Prilika za mlade

Politika zapošljavanja u firmi je da se zapošljavaju svršeni studenti referentnih fakulteta, pri čemu prednost u odeljenju revizije imaju kandidati sa ekonomskih fakulteta, finansijsko-računovodstveni smerovi. Selektovani kandidati uobičajeno polažu veći broj testova: psihološki, opšte informisanosti, znanja jezika, korišćenja excela,... ali ne i test znanja, jer smatramo da su to već učinili vaši profesori (zbog čega se posebno vrednuje viši prosek ocena i kraći rok studiranja). Tek na kraju pripravničkog staža, obavezno se polaže  test znanja u formi pripravničkog ispita, čije polaganje je, uz pozitivne ocene rada i ponašanja od strane nadređenih, uslov za zasnivanje stalnog radnog odnosa i napredovanje u karijeri.