Zarade i beneficije

Politika zarada je da su one niske u prvim godinama dok zaposleni više uče nego što doprinose, a u kasnijim godinama progresivno rastu i prate radni doprinos zaposlenih. Zaposlenima se pored osnovne zarade i prekovremenog rada isplaćuju troškovi dolaska na posao i dnevnice na službenom putu, kao i dodatne beneficije poput jubilarnih nagrada i otpremnina, a pojedine kategorije zaposlenih dobijaju prigodne novogodišnje i osmo-martovske poklone. Kao povoljnost, za sve zaposlene je organizovana dopunska zdravstvena zaštita u privatnom domu zdravlja. Takođe su o trošku firme svi zaposleni osigurani na visoke sume osiguranja od rizika nesreće i bolesti.