Zarade i beneficije

Politika zarada je da su one niže dok su zaposleni u fazi sticanja znanja, a da sa godinama progresivno rastu i prate radni doprinos. Zaposlenima u juniorskim i seniorskim zvanjima se u odnosu na ugovorenu osnovnu zaradu dodatno isplaćuju mesečne stimulacije i prekovremeni rad, a menadžerima i partnerima godišnji bonusi. Pored zarade zaposleni imaju pravo na putne troškove, dnevnice za službena putovanja i razne druge beneficije. Kao dodatna povoljnost, za sve zaposlene je organizovana dopunska zdravstvena zaštita u privatnom domu zdravlja (koja pokriva veliki broj besplatnih specijalističkih pregleda i analiza), a svi zaposleni su osigurani na visoke sume osiguranja od rizika nesreće i bolesti.