Socijalna odgovornost

Revizija je izuzetno zahtevan posao, a našim starijim kolegama nije uvek lako da prate česte promene standarda i metodologije, a posebno primenu novih tehnologija. Zbog toga se uobičajeno dešava da se, onima koji na vreme sami ne prepoznaju da više ne mogu da prate nametnuti tempo, poslodavac zahvali na saradnji, te u poznim godinama karijere bivaju prinuđeni da traže neki novi početak. Kod nas u Moore to nije slučaj! I po cenu niže ukupne profitabilnosti, svim zaposlenima se pronalazi adekvatno radno mesto, sve do dana kada od strane kolega budu ispraćeni u zasluženu penziju.