Finansijsko upravljanje i kontrola

Zakonska obaveza i zahtevi državne revizorske institucije za uspostavljanjem i razvojem sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru nametnula je potrebu da se naši stručnjaci specijalizuju u ovoj oblasti. 
 
Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažuriraju rukovodioci organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.
 
Za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole primenjujemo opšte prihvaćene INTOSAI standarde interne kontrole za javni sektor (INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector), koji obuhvataju i integrisani okvir interne kontrole koji je definisala Komisija sponzorskih organizacija –  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadnjay Commission), ne uključujući funkciju interne revizije, sa pet međusobno povezanih elemenata:
 
•           kontrolno okruženje,
•           upravljanje rizicima,
•           kontrolne aktivnosti,
•           informisanje i komunikacija,
•           praćenje i procena sistema.
 
Uvažavajući specifičnosti preduzeća iz javnog sektora i korišćenjem dobro ustrojene interne metodologije, naši stručnjaci su do sada uspešno implementirali sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod velikom broja korisnika javnih sredstava.

Detalje u vezi pristupa izrade FUK-a možete videti u okviru prezentacije koja postoji na našem sajtu.