Prijava, odjava i vođenje evidencije zaposlenih

Poslodavci se suočavaju sa sve većim opterećenjem u pogledu poreske i regulatorne usklađenosti, a takođe žele maksimalno povećati prinose od svojih politika plaćanja i doprinosa. Naši stručnjaci mogu pomoći, pružajući širok spektar praktičnih usluga i stručnih saveta prilagođenih potrebama klijenata.

Da li je vaša primarna potreba za isplativu uslugu platnog spiska, brz odgovor na pitanje poreza na zaposlenost ili pomoć u vezi sa podsticajima za udeo zaposlenih, naš posvećeni tim iskusnih stručnjaka pruža hitan i sveobuhvatan savet svakoj organizaciji koja pokušava da upravlja svojim izazovima zapošljavanja i platnog spiska.

Naša usluga obuhvata:
  • obračune zarada i drugih prihoda fizičkih lica
  • pravilan poreski tretman zarada i ostalih prihoda fizičkih lica
  • izrada svih zahtevanih potrebnih obrazaca i njihovo dostavljanje
  • izrada propisanih mesečnih i godišnjih izveštaja za potrebe finansijskih i poreskih vlasti kao i za potrebe radnika
  • administrativne usluge prijave i odjave radnika, arhiviranje trajne kadrovske dokumentacije
  • mnoge druge