Računovodstvene usluge

Fra Bartolomeo Luca de Pacioli (1445-1517) je bio italijanski matematičar, venecijanski trgovac i jedan od prvih koji je doprineo stvaranju modernog računovodstva. Zato se često naziva "ocem računovodstva" jer je bio prvi koji je objavio detaljan opis sistema dvojnog knjiženja, omogućavajući drugima da ga nauče i koriste.

Od njegovog vremena do današnjih dana promene u načinu poslovanja uvek su iznova pred računovođe postavljale nove zahteve. Globalizacija poslovanja i standardizacija računovodstvenih principa čiji smo svedoci poslednjih decenija, umnogome prevazilaze mogućnosti nekadašnjeg računovođe-zanatlije. Zbog toga i firme koje su u mogućnosti da razvijaju sopstveno računovodstvo sve češće, kao racionalniji, biraju put da ovu uslugu u potpunosti ili delimično povere specijalizovanim firmama.

Mi u Moore-u smo u mogućnosti da vam pružimo raznovrsne usluge, počev od registracije firme, vođenja poslovnih knjiga i obračuna zarada zaposlenima, pa sve do dizajniranja i implementacije finansijskih procesa. Pri tome se fokusiramo na industrije u kojima imamo potrebna znanja i iskustvo, a klijenti su nam uglavnom deo međunarodnog biznisa.

Naš računovodstveni tim poseduje potrebna znanja, iskustvo i metodologiju za pružanje sledećih usluga: