Poreski konsalting

Svedoci smo da je poreska problematika u fokusu interesovanja najvećeg broja klijenata, od malih porodičnih firmi do velikih međunarodnih kompanija. Bilo da se radi o želji da se vaše poreske evidencije vode u potpunosti u skladu sa zakonskim obavezama, ili se radi o potrebi za optimizacijom vaših poreskih obaveza (lokalno ili globalno), naš tim poreskih stručnjaka će vam pomoći da postignete ove ciljeve. Pri tome smo svesni da je svako poslovanje različito i specifično, zbog čega prilagođavamo svoj pristup svakome ponaosob.  

Sledeći linkove dole saznajte više o tome u kojim vas oblastima možemo podržati:
 

„Sve usluge pružene od strane njihovih revizora i poreskih konsultanata bile su na visokom profesionalnom nivou, uvek pokazujući temeljna znanja računovodstvenih principa, standarda izveštavanja i poreskih propisa.“

Dragan Lazić, Direktor, Xella Srbija d.o.o.