Branislav Jovičić

Branislav Jovičić

Senior menadžer - Rukovodilac ogranka

Branislav je Licencirani ovlašćeni revizor, Senior menadžer i rukovodilac našeg ogranka  u Zrenjaninu. Tokom 33 godine rada u našoj firmi, stekao je ogromno iskustvo u reviziji i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprođenje poslova revizije finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenost računovodstvenih politika sa MRS /MSFI.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Trgovina