Miroljub Aleksić

"Moore Revizija i Računovodstvo je naš dugogodišnji partner u obavljanju eksterne revizije. Kao punopravni član Moore Global daje dodatnu sigurnost da će svaki revizorski zadatak obaviti na kvalitetan način, od planiranja revizije, preko svih procedura revizije, sagledavanja svih rizika u poslovanju i uspostavljanja internih kontrola, do izrade revizorskih izveštaja, pisma rukovodstvu sa preporukama i izdavanja mišljenja o finansijskim izveštajima. Osnova za to su njegovi stručni timovi, specijalisti za različite oblasti revizije koji su prošli i neophodne ino obuke, usvojene metodologije revizije koje su verifikovane vršenjem revizije i u inostranstvu i posedovanje najnaprednijih softvera za reviziju, revizorsko uzorkovanje i pretraživanje baza podataka. Saradnja sa njima predstavlja jedno veliko iskustvo, nadgradnju znanja naših računovođa i internih revizora, te su za svaku preporuku kompanijama koje svoje poslovanje i finansijsko izveštavanje žele da podvrgnu reviziji i usklade sa međunarodnim standardima."