Sektori

Odnosi sa klijentima su u osnovi svega što činimo. Cilj nam je da uspostavimo blisku i dugoročnu saradnju sa svakim od njih, kako bi bolje razumeli njihove potrebe i opravdali očekivanja. Zadobili smo poverenje i stvorili široku bazu klijenata od kojih su mnogi sa nama od osnivanja.

Naši klijenti su: mala i velika preduzeća, porodične firme i listirane kompanije u domaćem ili stranom vlasništvu... Na našoj referencnoj listi je trenutno više od 300 klijenata iz različitih privrednih delatnosti i finansijskog sektora, a takođe i veliki broj nevladinih organizacija, javnih preduzeća i institucija. Među klijentima kojima pružamo usluge revizije ili računovodstvene i poreske usluge, nalazi se više vodećih svetskih kompanija.