Tradicionalni prijem

Tradicionalni novogodisnji prijem

Čime se mi bavimo

Revizija i usluge uveravanja

Finansijsko upravljanje i kontrola

Računovodstvene usluge

Finansijski konsalting

Poreski konsalting

Poslovno savetovanje

Naš tim

Bogoljub Aleksić

Jelena Terzić

Stanko Rebić

Pridružite nam se