Savetovanje u vezi poreskog zakonodavstva

Usklađenost sa stalnim promenama poreskog zakonodavstva stavlja sve veći teret na vlasnike preduzeća. Naši timovi rade zajedno sa našim revizorskim i računovodstvenim timovima, omogućavajući da naše usluge usklađenosti budu što besprekornije. Ovo osigurava da su svi poreski računi i izveštaji odrađeni precizno, blagovremeno i da su vam u potpunosti usklađeni sa aktuelnim zakonom.

Naši timovi obično pružaju sledeće usluge usaglašenosti i mogu ih pružiti nebitno da li ćemo raditi kao vaš revizor ili kao vaš pouzdani savetnik:

Porez na dobit korporacije

 • Priprema i podnošenje poreskih prijava i povezanih poreskih obračuna;

 • izradu ili obelodanjivanja poreza na zakonskim računima;

 • savetovanje o plaćanju poreskih obaveza

 • podnošenje zahteva u skladu sa obaveznim elektronskim zahtevima;

 • pregled poreskih prijava iz prethodne godine za optimizaciju poreskih olakšica.

 • mnogi drugi poslovi

 Ostale usluge poreske usklađenosti

 • Obračun, povrat PDV-a i izveštavanje;

 • Nerezidentni obračun i ostali poreski obračuni;

 • Godišnji porez na dohodak;

 • Porez na imovinu;

 • Međunarodne usluge usklađivanja poreza na dobit pravnih lica preko naše mreže članica Moore Stephens International

 • Međunarodno i lokalno oporezivanje

 • Optimizacija obračuna poreza na dohodak

 • Oporezivanje stranih državljana

 • Poreski Due Dilligence

 • mnogi drugi poslovi

Naš cilj je da obezbedimo sigurnost poslovanju koje će biti u potpunosti usklađeno kako sa lokalnom regulativom, tako i sa međunarodnom.