Izrada studija i savetovanje u vezi transfernih cena

Problematika transfernih cena u poslednjim godinama predstavlja veoma važan aspekt celokupnog poslovanja kompanija. Tekući ekonomski uslovi i izražena potreba za obezbeđivanjem sredstava za budžet nameću intenzivan pristup poreskih organa prilikom provere transfernih cena.

Za naše klijente pružamo usluge izrade studija o transfernim cenama kao i savetovanje u vezi transfernih cena, pri tome uvažavajući OECD smernice za primenu pravila o transfernim cenama za multinaconalne kompanije i poreske uprave, Zakon o porezu na dobit u RS, kao i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica. Takođe, pri izradi studija o transfernim cenama koristimo jedinu priznatu bazu podataka od strane Poreske uprave “Amadeus” – Transfer Pricing Catalyst (Bureau Van Dijk).