Izrada specijalnih bilansa

Specijalni bilansi su bilansi koji se sastavljaju povodom posebnih događaja u životu preduzeća.

Događaji koji nameću potrebu za sastavljanje specijalnih bilansa:

  • Osnivanje preduzeća

  • Promena pravne forme

  • Fuzija

  • Sanacija

  • Razdvajanje

  • Prinudno poravnanje

  • Stečaj

  • Likvidacija i dr.

Posedujemo široko znanje u pripremi specijalnih bilansa te vam naš tim iskusnih stručnjaka može pomoći da na najbolji mogući način obezbedite informacije o toku događaja koji je povod sastavljanja specijalnih bilansa.