Finansijski konsalting

Grupa naših stručnjaka svakodnevno pomaže i savetuje vlasnike i menadžere u vezi sa finansijskim problemima sa kojima se njihova preduzeća suočavaju, ali i sa njihovom ličnom zakonskom odgovornošću. Neki od izazova sa kojima se u praksi susrećemo odnose se na (za nas) svakodnevne probleme koji se jednostavno rešavaju, dok su drugi kompleksniji i zahtevaju različita specijalistička znanja i veštine, zbog kojih je potrebno uključivanje spoljnih eksperata i međunarodna podrška.

Zahvaljujući raznovrsnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu, u mogućnosti smo da rukovodstvu klijenta asistiramo u rešavanju raznih poslovnih problema i pružimo sledeće usluge finansijskog i poslovnog konsaltinga:
 

„Saradnju sa ekipom Moore-a ne bih nazvao klasičnom uslugom. Prava definicija je partnerski odnos koji se kontinuirano nadograđuje. Oni su dostupni 365 dana godišnje da odgovore na svako naše pitanje i reše naše dileme. Poznaju naš biznis do detalja što im omogućava da brzo i efikasno obavljaju svoj posao.“
 

Stefan Cvetković, Finansijski direktor, Jugo-Impex E.E.R. d.o.o. Niš