Interna revizija

Svesni sve većeg značaja interne revizije kao sastavnog dela  u funkcionisanju sistema internih kontrola privrednih entiteta, određeni broj naših zaposlenih specijalizovao se upravo u ovoj oblasti. Naši zaposleni i saradnici poseduju domaće i međunarodno priznate licence za obavljanje poslova interne revizije.
 
Ciljevi interne revizije jesu ocena adekvatnosti i pouzdanosti sistema internih kontrola, provera da li su iste usklađene sa poslovanjem, te identifikacija i kontrola rizika po navedenim pitanjima. Pored prethodno navedenih, svrha interne revizije jeste praćenje da li se  preporuke za unapređenje internih procedura na bazi nalaza interne revizije usvajaju i implementiraju u praksi.
 
Shodno definisanim zahtevima, planiranje i priprema izvođenja interne revizije i imenovanje članova revizorskog tima, naši stručnjaci  obavljaju u skladu sa najboljom praksom i dužnom pažnjom, primenjujući Međunarodne standarde interne revizije i Moore Stephens metodologiju koja podrazumeva:
 
 Prikupljanje informacija i podataka o definisanim kontrolnim tačkama:
 
•           Formiranje skupa podataka, njihovu klasifikaciju i uzorkovanje
•           Poređenje podataka iz uzorka sa unapred definisanim procedurama
•           Utvrđivanje rezultata sprovedene analize
•           Davanje preporuke o uočenim odstupanjima
•           Utvrđivanje putem ponavljanja navedenih postupaka, da li preduzete korektivne mere efektivno otklanjaju uočena odstupanja (naknadna provera) i preispitivanje standarda u skladu sa novostečenim iskustvom.
 
Ukoliko priroda delatnosti kojom se bavite nameće potrebu za uspostavljanjem kontinuiranog monitoringa i unapređenja nad određenim poslovnim procesima i procedurama budite slobodni da nam se obratite.