Proizvodnja

Sektor proizvodnje se suočava sa kompleksnim izazovima više nego ikada ranije. Globalno tržište, usled sve većeg pritiska konkurencije, zahteva masovnu proizvodnju kvalitetnijih roba, uz snižavanje troškova proizvodnje i skraćivanje rokova isporuke. Uspešne kompanije su orijentisane na kupce, stalno nastojeći da proizvode više, uz što manje troškove.

Moore Revizija i Računovodstvo ima neophodna znanja o sektoru proizvodnje kao celini, kao i specijalistička znanja stečena pružanjem usluga klijetnima iz različitih grana proizvodnje. Osim proizvodnje raznih prehrambenih proizvoda (prikazanih u okviru sektora Poljoprivreda i prehrana) naši klijenti dolaze iz metalske i mašinske industrije, tekstilne idustrije, proizvodnje papira i ambalaže, proizvodnje građevinskog materijala, reciklaže sirovina, proizvodnje proizvoda od gume i automobilskih komponenti, farmaceutske industrije, itd.

                                          Reference

„Revizije su zbog veoma dobrih i opsežnih priprema predstavljale jedan složeni posao koji se odvijao sa lakoćom. Tome su mnogo doprinosili njihovi stručni timovi opremljeni najnaprednijim softverima za reviziju i pretraživanje baza podataka, tako da su se poslovi obavljali kvalitetno i na vreme bez obzira na obimnost podataka i procesa.“
 

Goran Kostić, Direktor, Alfa Plam a.d.