Operativna revizija

Operativna revizija se zasniva na praćenju celokupnog poslovanja i poređenju sa ostvarenim ciljevima. Ona obuhvata praćenje efektivnosti poslovnih postupaka i interne kontrole, rezultate pojedinih menadžera i druge finansijske aspekte poslovanja. Primenjuje logičke revizijske tehnike da do samog kraja privede organizacione ciljeve, operacije, kontrolne procese, komunikaciju i informacioni sistem.

Pored toga, operativna revizija kroz periodično praćenje funkcionisanja sistema internih kontrola i konstantnu ocenu boniteta preduzeća će rukovodstvu klijenta staviti na raspolaganje moćno sredstvo za upravljanje, rast i razvoj društva. Operativna revizija ima za cilj da revidira i potvrdi rukovodstvu klijenta da je interna kontrola dizajnirana i implementirana na način da je svrsishodna kao i efektivna i efikasna za ostvarivanje željenih ciljeva. Ukoliko se uoče neslaganja i nepravilnosti u procesima, zadatak operativne revizije je da preporuči poboljšanja i ubedi rukovodstvo klijenta da prihvati i uspešno primeni preporuke revizije za poboljšanje.