Trgovina

Kompanije koje posluju u sektoru trgovine izložene su stalnim poslovnim pretnjama koje proizilaze iz posledica ekonomske krize, smanjenja potrošnje, nedostatka likvidnih sredstava, pogrešnog upravljanja zalihama i neadekvatne logistike, a takođe i promenama u pravnoj regulativi.Jedan od glavnih trendova u sektoru trgovine je progresivna koncentracija tržišta kroz procese spajanja i preuzimanja.  
 
Moore Revizija i Računovodstvo ima široka iskustva i specijalistička znanja stečena u saradnji sa brojnim trgovinskim firmama, koje se bave veleprodajom i maloprodajom različitih vrsta robe. Naši klijenti iz ovog sektora su različitog formata i veličine, od preduzetničkih radnji do velikih međunarodnih trgovinskih lanaca.


 

                                          Reference

„Kroz godine saradnje kvalitet revizije je konstantno unapređivan a sam proces je u velikoj meri olakšan, ... Pružanje značajnih poslovnih saveta od strane zaposlenih Moore-a i konstantna stručna podraška je omogućilo efikasnije upravljanje i kontinuirani napredak naše kompanije.“

Dragan Ružić, Direktor finansija, ALCA